Община Сливен

Община Котел предлага по-висока такса за битови отпадъци за 2017 година

-------------------------------------
04.11.2016 / 12:30

Да се повиши такса „битови отпадъци" предлага общинска администрация Котел. Увеличението на налога е залегнал в предложени промени на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Котел. Те ще бъдат разгледани на сесия на местния парламент.

 

Предлаганият размер на таксата за битови отпадъци за 2017г. е определен в съответствие с необходимите разходи за осигуряване услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

Тези разходи за 2017г. са в размер на 608 975 лв., като тяхното финансово обезпечение от събрани приходи от такса за битови отпадъци при запазване на нивото на размера на таксата ще бъде в размер на 296 492 лв., или 48,7 на сто от необходимите средства. Недостигът от 312 483 лв. следва да се да се осигури за сметка на общинския бюджет от други приходи. Това налага определяне на нов размер на таксата за битови отпадъци, както и нови цени на съдовете за смет.

 

В тази връзка увеличението със девет на сто е съобразено с повишаване размера на отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от 36.00 лв. за 2016г. на 47.00 лв. на тон за 2017г., повишаване разходите за поддръжка на автомобилите, поради това, че наличната автомобилна техника е остаряла и неефективна и увеличаване на разходите във връзка с транспортирането на отпадъците до депото в Омуртаг.

 

През 2017 г. размера на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на граждани и предприятия ще се определя отново на база данъчните им оценки, като към 07 октомври 2016г. възлизат на 59 897 640 лв. в т.ч. 54 720 607 лв. с пълно облагане и облог в размер на 180 578 лв.; 3 472 148 лв. с декларации, че имота няма да се ползва и облог в размер на 5 903 лв. и 1 704886 лв. имоти в извънстроителни граници и облог в размер на 2 898 лв.

 

При увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за тях от 3 промила на 3,3 облога възлиза на 189 379 лв. С направените изменения на наредбата, сборът от всички облози ще възлиза на 377 218 лв., при прогнозна събираемост от 85% очакваните приходи през 2017г. ще бъдат в размер на 320 635 лв., а недостигът от 288 340 лв., ще се осигури за сметка на общинския бюджет от други общински приходи. "Дарик"

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев