Община Сливен

Подписан бе поредният договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на община Нова Загора

-------------------------------------
27.10.2016 / 12:37

Поредният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Нова Загора № BG16RFOP001-8.003-0025-С01 беше подписан на 26.10.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С него се финансират дейностите по проект № BG16RFOP001-8.003-0025 „Надграждане на знания за енергийна ефективност” по процедура № BG16RFOP001-8.003„Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност 52 642,33 лв., от които 44 745,98 лв. са от европейско съфинансиране, а 7 896,35 лв. - от национално. Продължителността му е 36 месеца.

В него е заложено обучение на служители на Община Нова Загора, пряко свързани с подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОП „Региони в растеж 2014-2020”. Целта е да се подобри капацитетът им, което ще подпомогне изпълнението на проектите по съответната процедура.

 

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев