Община Сливен

Областният управител Taтяна Петкова участва в семинар за изработване на планове за развитие на горските територии

-------------------------------
21.10.2016 / 14:46

На 20-21.10.2016 г. областният управител Татяна Петкова участва в семинар на тема „Ролята и мястото на общините в процеса на изработване на Областните планове за развитие на горските територии“ 2016 г.

 

Участници в семинара бяха областните управители, кметовете на общините и председателите на общинските съвети, ръководителите на държавните и на общинските горскостопански субекти и лесовъдите в частните гори. Организатори са Асоциация общински гори /АОГ/, Изпълнителна агенция по горите и Лесотехнически университет.

 

С влизането в сила на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии стартира изработването на Областни планове за развитие на горските територии на областта с 10-годишен период на действие, независимо от тяхната собственост. По своята същност те са израз на активното и решаващо участие на местните власти във формирането на горската политика на областта и на общините.

 

По време на двудневното обучение лекторите представиха същността, целите и подходите на многофункционалното горско планиране, както и отражението на Областния план за развитие на горските територии в общинските планове за развитие и взаимодействието между органите за управление на горите на държавата, общините и на физическите лица в този процес. Участниците бяха запознати с инвестирането в горските територии на общините и възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

В АОГ членуват 59 общини. Учредена е през 2008 година. Асоциацията е сдружение на общините – собственици на гори в Република България и подпомага решаването на проблемите в общинските горски фондове. Председател на Управителния съвет на АОГ е кметът на Сливен Стефан Радев. Членове на Асоциацията от област Сливен са общините Сливен, Твърдица и Котел.

 

Областният управител на област Сливен съобщава, че предстои изработване на планове за местности по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен. Те включват следните подместности: Терасите, Бадемлика, Помпена станция, Малък Батмиш, Джан куртаран, Попов път. Границите на имотите, съществували преди образуване на ТКЗС и ДЗС, ще бъдат установени въз основа на анкети с бившите собственици и техните наследници, които разполагат с решения на Поземлена комисия Сливен за посочените местности. Срокът за провеждане на анкетите ще бъде съобщен чрез обявление в Държавен вестник и в сградата на Община Сливен.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев