Община Сливен

През 2015 г. на територията на област Сливен са регистрирани 134 тежки катастрофи. Броят на ранените е 162, а на убитите - 22 души

-------------------------------
13.10.2016 / 12:11

През 2015 г. на територията на област Сливен са регистрирани 134 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 162, а на убитите - 22 души. От общия брой за страната, делът на пътнотранспортните произшествия е 1.8%, на ранените - 1.8%, а на убитите - 3.1%. В сравнение с 2014 г. е регистрирано намаление както при броя на пътнотранспортните произшествия (с 22.5%), така и при ранените лица – с 35.2%. Същевременно загиналите на пътя са с 57.1% повече спрямо миналата година.

По брой на пътнотранспортните произшествия (с пострадали), през 2015 г. Сливен се нарежда на 17-то място сред областите в страната, а по брой на убитите - на тринадесето.

Броят на ранените лица в резултат на ПТП е най-голям през месеците август и септември - по 23 или 14.2% от общия брой на ранените за областта. Делът на убитите е най-голям през месеците август и октомври - по 18.2%, докато през месеците януари, ноември и декември няма загинали при ПТП.

Петък е денят от седмицата с най-голям брой пътнотранспортни произшествия , ранени и убити лица, съответно - 29, 36 и 3.

През 2015 г. при ПТП в област Сливен са загинали 16 и са ранени общо 100 лица на възраст от 25 до 64 навършени години.

Най-голям е броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачите – 129 или 96.3% от общия брой на регистрираните ПТП в областта.

От общия брой на убитите и ранените участници в движението за областта, водачите отново са с най-голям дял - съответно, с 45.5 и 49.4%.

През 2015 г. в община Сливен са регистрирани най-много тежки пътнотранспортни произшествия – 86 броя или 64.2% от общия брой за областта. Загиналите лица са 17 или 77.3%, а ранените – 98 или 60.5% от всички ранени на територията на Сливенска област.

 

 

Методологични бележки

 

При ползване на данните, трябва да се имат предвид определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на пътнотранспортните произшествия.

Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:

- пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в движението;

- пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети (повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).

Според Закона за движението по пътищата:

- Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.

- Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка, средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния кодекс (НК).

Ранените се подразделят на тежко и леко ранени:

- тежко ранени са лицата, получили наранявания, представляващи по смисъла на НК тежка или средна телесна повреда;

- леко ранени са всички останали по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК.

- Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев