Община Сливен

Продължават дейностите по проект на Община Сливен за интегриране на младите хора на пазара на труда

------------------------------------
07.10.2016 / 09:38

Продължават дейностите по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен", Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД . Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292,34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01.

През месеците септември, октомври, ноември и декември ще се реализира изпълнението на дейност „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда”, с основни цели: Идентифициране на неактивни младежи от целевата група; Мотивация за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда; Конкретна помощ при осъществяване на контакт с институции и попълване на документи.

Дейността ще се осъществява от четири мобилни екипа на партньора „Соник Старт” ООД, които през първите два месеца ще работят по 15 дни "на терен" за идентифицирането на младежите. Икономически неактивните младежи могат да бъдат включени като целева група в проекта, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца (условията са кумулативни). Ще бъдат изготвени индивидуални профили за определяне потребностите на всяко лице.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев