Община Сливен

Кметът на Сливен издаде заповед за агитацията по време на изборите за президент и за национален референдум

-------------------------------
06.10.2016 / 13:11

Предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум се открива на 7 октомври и приключва в 24 часа на 4 ноември 2016 година.

За плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали за изборите общината специално е поставила табла на бул.”Цар Освободител”. Разпределението на таблата между кандидатите ще се извърши по схема, съставена след жребий между партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в изборите.

 

Агитационни материали на сгради, огради и витрини, се поставят само след писмено съгласие на собственика или управителя на имота, като задължително се отбелязва от чие име се издава. Да се поставят така, че при премахването им да не се нанасят вреди на конкретните обекти, както и да се опази околната среда.

 

Стефан Радев разпореди кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места, при спазване на посочените в заповедта изисквания.

 

По време на предизборната кампания кметът забранява унищожаването и заличаването на агитационни и информационно-разяснителни материали до приключване на изборите/ референдума; публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; използването на информационно-разяснителните и агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението; които накърняват добрите нрави; честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания и кандидатите.

 

Кметът нарежда да не се използват информационно-разяснителни и агитационни материали съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения; държавния и общинския транспорт за предизборна агитация; провеждането на агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно, или общинско участие в капитала; на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; предизборна агитация 24 часа преди изборния ден/ референдума и в изборния ден/ в деня на референдума; предизборна агитация/ агитация за национален референдум от служители на вероизповеданията.

 

Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди; поставянето на информационно-разяснителни и агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването; в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат; използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, техните кандидати и независими кандидати регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

 

Заповедта на кмета гласи, че партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали в 7- дневен срок след изборния ден, а при произвеждане на втори тур – в 7-дневен срок от датата му в изпълнение на разпоредбите на чл. 186, ал.3 от Изборния кодекс.

 

Актове за установяване на административни нарушения по чл. 472, и чл. 473 от Изборния кодекс, се съставят от определени със заповед длъжностни лица от общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници. Установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Копие от настоящата заповед се предостави за сведение и изпълнение на кметовете на кметства и кметските наместници; началника на Районното управление “Полиция” и Районната избирателна комисия /РИК/ - Сливен.

 

Нареждането на кмета е на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на Централната избирателна комисия. Тя е публикувана на сайта на община Сливен и предоставена на медиите за информиране на гражданите. Контрол по изпълнението й се осъществява от секретаря на общината Валя Радева.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев