Община Сливен

Започва прием на заявления за ползване на социална услуга: Топъл обяд за 3000 души

,,,
03.10.2016 / 19:03

Община Сливен стартира прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социална услуга "Обществена трапезария" в изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP0013.002.

 

Проектът предвижда ежедневно предоставяне на топъл обяд на 3 000 лица от Община Сливен /гр.Сливен и населените места/, в периода от месец ноември 2016г.- 30.04.2017г., с обща продължителност до 6 /шест/ месеца. Топлият обяд ще бъде предоставян в предварително обявени пунктове по населени места.

 

 

 

Право да подават заявления-декларации за ползване на услугата за периода месец ноември 2016 г.- 30.04.2017 г. имат лицата, определени съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица:

 

Основна целева група: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“-Сливен; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределян на представители от следната допълнителна целева група: лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта; майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД); лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение; лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване. конкретни представители от първоначалната целева група, които не са включени в основния списък на съответната трапезария.

 

Документите за кандидатстване са: Заявление-декларация за ползване на услугата - /по образец/; - Документ за самоличност - /за справка/; Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/копие/.

 

Първоначален срок за подаване на документите – от 03 октомври до 14 октомври 2016 г.

 

Ще бъде извършен подбор, като списък с одобрените кандидат-потребители на услугата ще бъде качен на сайта на общината и изнесен на информационното табло в деловодството на Община Сливен и в кметството на съответното населено място.

 

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители продължава през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след 14 октомври 2016г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

 

Заявления-декларации за кандидатстване за социалната услуга „Обществена трапезария” следва да се подават в Център за административно-информационно обслужване на Община Сливен или в кметството на съответното населено място.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев