Община Сливен

Община Твърдица приема заявления за „Обществена трапезария”

------------------------------------
30.09.2016 / 10:19

До 7 октомври 2016 г. Община Твърдица стартира прием на заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Твърдица”, процедура BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Право да подават заявления-декларации за ползване на услугата за периода октомври 2016 г.- 30.04.2017 г. имат лицата, определени съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица:

 

Основна целева група:

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

При неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, той ще бъде разпределян на представители от следната допълнителна целева група:

 

- Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

 

- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

 

-Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

 

-Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

 

-Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

 

-Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

 

-Конкретни представители от целевата група, съгласно чл. 5(1) от Наредба №РД 07 -1 /04.04.2016 г. които не са включени в основната целева група на съответната трапезария

 

Храната ще се приготвя в Домашен социален патронаж гр.Шивачево и ще бъдат обслужени 30 потребителя.

 

Документи за кандидатстване:

- Заявление-декларация за ползване на услугата – (образец);

- Документ за самоличност – (за справка).

 

Срок за подаване на документите – 28 септември до 07 октомври 2016 г.

 

Ще бъде извършен подбор, като списъкът с одобрените кандидат-потребители ще бъде изнесен на 12 октомври 2016 г. на информационното табло на Община Твърдица.

 

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители продължава през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след 07 октомври и попадащи в горепосочената целева група, ще бъдат включени след отпадане на потребител. Заявлениe - декларация за кандидатстване за социалната услуга „Обществена трапезария” може да бъде изтеглено от тук или да бъде получено на хартия в стая № 14а в Община Твърдица. Попълнените заявления-декларации завеждат от член на екипа за организация и управление на проекта. Лице за контакти: Величка Добрева,тел.0454/44002 "Сливен нет"

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев