Община Сливен

Кметът Стефан Радев сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Сливен

------------------------------------
21.09.2016 / 18:59

Кметът на Община Сливен Стефан Радев сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0029-С01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001, „Бюджетна линия за 39 общини–бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014- 2020 г.”

 

Договорът финансира проект „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма”.

 

Проектното предложение е в пълно съответствие с указанията за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и обезпечава финансово дейностите на Община Сливен за изпълнение на Инвестиционната програма до 2023 г. Реализацията на проекта ще подпомогне Община Сливен в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната й програма за периода до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на ОПРР 2014-2020. Ще се направи естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020.

 

Основните дейности по проекта включват:

 

• Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;

 

• Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”;

 

• Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”;

 

• Участие в програми за обмен на опит и добри практики.;

 

• Разходи за публичност и визуализация;

 

• Разходи за организация и управление

 

Стойността на проекта е общо за: 139 188,72 лв., като от тях съфинансиране от ЕФРР: 118 310,41 лв. и съфинансиране от националния бюджет: 20 878,31 лв.

 

Периодът за изпълнение на проекта е: 20.09.2016 г. – 20.12.2023 г.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев