Община Сливен

Военно окръжие – Сливен информира за вакантни длъжности за военнослужещи

-------------------------------------
19.09.2016 / 12:53

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски.

Обявените длъжности са, както следва:

- В гарнизон Плевен, 44 длъжности.

- В гарнизон Асеновград, 35 длъжности.

- В гарнизон Пловдив, 60 длъжности.

- Във в. ф. 24620 - Свобода, 25 длъжности.

- Във в. ф. 26400 - Благоевград, 26 длъжности.

- В гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол, 103 длъжности.

- В гарнизон Шумен, 15 длъжности.

- Във в. ф. 28610 - София, 15 длъжности.

- Във в. ф. 42600 - Мусачево, 30 длъжности.

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 32 (47) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 (47) години.

Предвид внесения в Народното събрание проект на закон за изменение на ЗОВСРБ, посочените възрасти 32 (47) години може да бъдат променени, след приемане от Парламента на съответния закон за изменение на ЗОВСРБ.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 47 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационно-щатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

- Не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да нямат друго гражданство;

7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

 

Кандидатите подават документи

във Военно окръжие – Сливен в срок до 28.10.2016 г.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31

 

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев