Община Сливен

Военно окръжие - Сливен обявява прием на документи за военнослужещи

-------------------------------
02.08.2016 / 15:37

Военно окръжие – Сливен информира гражданите, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, както следва:

 

За Съвместното командване на силите – 55 длъжности в регион София и регион Бургас.

За Военноморските сили – 67 длъжности в регион Бургас.

За Централно военно окръжие – 87 длъжности във всички военни окръжия в областните градове.

За Военно окръжие – Сливен длъжностите са, както следва:

Mладши експерт – 1 длъжност за офицер, изисква се висше образование и придобита военна специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”.

 

Специалист – 1 длъжност за старши сержант, изисква се средно образование и специална военна подготовка.

 

Старши оператор на ЕИТ – 1 длъжност за ефрейтор, изисква се средно образование и курс за компютърна грамотност.

 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

2. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

3. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

7. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв е:

- за войниците (матросите) и сержантите (старшините) - 55 години;

- за офицерските кандидати и офицерите - 60 години.

8. Да не са в служебни или трудови взаимоотношения с Министерството на отбраната, както и отсрочени от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.

 

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 14.09.2016 г.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 044 / 62 33 19

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България. За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината на разположение за активна служба от резервиста.

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

а/ предимство при кандидатстване за приемане на военна служба при равни други условия;

б/ при постъпване на обучение във военни училища при равни други условия;

в/ ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

г/ ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев