Община Сливен

Информация за лечебните и здравни заведения в област Сливен

Информация за лечебните и здравни заведения в област Сливен
26.07.2016 / 11:35

Заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2015 г. са 8 с 1 025 легла (табл.1), като 7 от тях са болници с 1 015 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 49, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 60 легла.

 

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

 

Многопрофилните болници са 4 с 857 легла и в тях е съсредоточен 83.6% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта. В сравнение с 2014 г. леглата в многопрофилните болници се увеличават с 13 или с 1.5%, а в специализираните болници броят на леглатанамалява с 10 (1.2%).

 

 

Заведенията за извънболнична помощ са 49 с 2 легла в края на 2015 година. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове - 11 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център.

 

 

В края на годината в областта функционират 34 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

 

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 3 с 60 легла. В сравнение с предходната година общия брой на тази категория заведения , както и легловият им фонд остават непроменени.

 

В края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 569 лекари. Лекарите по дентална медицина са 133, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1 016, като 672 от тях са медицински сестри.

 

 

 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари - 108, или 19.0% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Анестезиология и интензивно лечение - 29, или 5,1%, Акушерство и гинекология и Педиатрия - по 28 или 4.9%, Хирургия - 24, Кардиология – 23, Вътрешни болести и Образна диагностика – по 14 лекари.

 

 

 

Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 29.8 на 10 000 души от населението при 40.6 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.0 при 10.5 на 10 000 за страната.

 

 

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев