Община Сливен

Днес се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

-------------------------------
29.06.2016 / 14:50

На 29.06.2016 г. под председателството на областния управител на област Сливен Татяна Петкова се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/.

 

По време на заседанието беше приет Доклада за напредъка по изпълнението на Стратегия на област Сливен за интеграция на ромите (2012 – 2020) за 2015 г. Той се изготвя ежегодно от звено за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията, включващо експерти от общините, представители на НПО и всички институции, имащи отношение към изпълнението на документа.

 

Елена Петрова – главен експерт в „Регионално управление на проекти – Югоизточен“ към МТСП, представи пред членовете на съвета ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с акцент върху предстоящите процедури, съотносими към дейността на ОССЕИВ. Планира се до края на 2016 г. да стартира схемата „Готови за работа“, насочена към неактивни участници от 15 до 24 г. и от 25 до 29 г. извън обучение или образование. Очаква се да бъде отворена и схемата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, по която ще могат да кандидатстват общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите или такива, в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. Схемата „Активно включване“ пък е насочена към неактивни и безработни и лица с увреждания. Очаква тази година се да бъде отворена и схемата за транснационални партньорства, която ще действа до 2023 г.

 

Д-р Василиса Симеонова – директор на ЦСМП – Сливен, представи пред Областния съвет проекта „Нов шанс за работа” на Центъра за спешна медицинска помощ – Сливен. Той има за цел идентифициране на неактивни младежи между 15 и 29 г., живеещи в областите Сливен и Ямбол, насочване на младежите към регистрация в Бюрото по труда или към връщане в образователната система. На 32-ма от младежите, които отговарят на условията на програмата, ще бъде предложено безплатно обучение за професията „парамедик“ (трета степен) и стипендия за времето на обучението.

 

Яница Вушева - експерт „Комуникация, информация и логистика“ към Областен информационен център Сливен, представи на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. като акцентира върху предстоящите процедури през тази година. Предстои отварянето на процедура „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ чрез обучения на педагозите, прилагане на педагогически иновации и ефективни съвременни подходи и актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти. Очаква се да стартира и процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, която цели повече висши училища да осигурят подкрепяща среда за обучението на лица с увреждания и ученици и младежи от етническите малцинства. Ще бъде отворена процедурата за директно предоставяне на БФП „Ограмотяване на възрастни – Фаза I“. В индикативната програма на ОП НОИР за тази година е включена и процедурата за подбор на проекти „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, която има за цел повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности.

 

ОССЕИВ прие и отчета за своята дейност през миналата година, както и уточни програмата си за настоящата.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев