Община Сливен

Проведе се редовно заседание на Областния координационен съвет

-------------------------------
21.06.2016 / 15:40

На 21.06.2016 г. под председателството на областния управител Татяна Петкова се проведе редовно заседание на Областния съвет за координиране изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги /Областен координационен съвет/.

Съветът е учреден през март 2011 г. след приемане на първата разработена Стратегия за развитие на социалните услуги, която обхващаше периода 2011 - 2015 г. През миналата година отново се осъществи процес на планиране на социалните услуги, в резултат на който беше разработена Областна стратегия за следващия планов период 2016 – 2020 г. Въз основа разработената областна стратегия общините изготвиха стратегии за развитие на социалните услуги на общинско равнище за периода 2016 – 2020 г., както и планове за изпълнението им за 2016 и 2017 г.

 

Дейността на Областния координационен съвет има за цел да координира работата по изпълнение на целите и дейностите, заложени в стратегията, както и да координира развитието на социалните услуги в областта, социалното включване, процесите на деинституционализация.

 

На днешното заседание беше приет мониторингов доклад за изпълнението на стратегията от предходния планов период и бяха представени плановете на общините за 2016 и 2017 г. Плановете бяха презентирани от представителите на общините – членове на съвета.

 

В допълнение Стефка Табакова - експерт регионално ниво към Агенция за социално подпомагане, представи възможностите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд” за 2016 г. по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

 

АСП за втора поредна година стартира изпълнението на процедура „Осигуряване на топъл обяд“ за подкрепа на обществените трапезарии на територията на страната. За финансиране могат да кандидатстват общини или райони на общини на територията на страната. Общият бюджет на настоящата процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на стойност 9 883 472,00 лева.

 

Със средства по оперативната програма за храни се дава възможност за целогодишно осигуряване на топъл обяд, като по този начин се допълва и надгражда действащата национална програма за финансиране на обществени трапезарии през зимния период. Осигурява се възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване. Обществените трапезарии ще могат да предоставят топъл обяд във всички дни от седмицата на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи - граждани на трети страни. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2,30 лв. на лице на ден. Определената стойност на един храноден е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб. Процедурата е с пет крайни срока за кандидатстване : II срок - 30.06.2016 г.; III срок - 29.07.2016 г. ; IV срок - 31.08.2016 г.; V срок - 30.09.2016 г.

 

Моника Сярова - директор на Секретариата на ОС на Български червен кръст – Сливен, съобщи, че в рамките на Оперативната програма за храни през януари т.г. с хранителни продукти са подпомогнати 9926 нуждаещи се от общо 10600 имащи право на тази помощ в област Сливен. Изпълнението е много високо – 94%. Наскоро е приключило и прераздаване на храни, предстои ново такова, като ще бъдат включени и ползватели на услуги в общността и на резидентни услуги.

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев