Община Сливен

Скандално: За саниране на детска градина -2,4 млн. лева!

Детска градина
18.02.2010 / 11:01

След опита за изземване на документация по ЗОП от антимафиоти в община Сливен вчера, нека върнем лентата малко назад…

 

 

Любопитно нещо е от 2007-2008г. публикувания в интернет Регистър на обществените по¬ръчки - четеш го като разтворена книга. Избираш община Сливен и пред очите ти започват да излизат грандиозни цифри на извършени, извършващи се или пред¬стоящи строителни дейности. Излизат и имената на познатите нам фирми от т.нар. рамково споразумение - любима¬та схема на кмета Лечков за неуморен труд на ползу роду, на нему самия и на скъпите му бизнесмени.

Нека припомним на чита¬телите: строителните дей¬ности в община Сливен са поверени на няколко особено близки на кмета фирми чрез т. нар. рамково спора¬зумение. Няма конкурси, ня¬ма оферти от други фирми, ос¬вен от избраните "Стройин-вест", "Билдинг ТД" и "Гради". Няма друга конкуренция и са¬мо те в рамките на споразуме¬нието представят оферти за дадените обекти. Но се знае, че сам кметът решава кой да ги поеме. А обикновено това е "Стройинвест" - гражданско дружество, състоящо се от три фирми: смятаната за фир¬ма на кмета "Лукском", "Топстрой декор" на близкия нему арендатор на дискотека "Империа" Коста Петков и доскоро близкия на градоначалника Радостин Русев с фирма "Булгейт". Така останалите строителни фирми в община Сливен са пратени за зелен хайвер и те си знаят сами как се оправят в настъпилата криза.

От Регистъра за обществе¬ни поръчки се вижда, че водещо място за сключени договори се пада на "Стройинвест" с над 33 милиона лева. На второ място с доста по-скро¬мен дял е фирма "Гради" - с над 9 милиона лева, а третото мя¬сто е за "Билдинг ТД" - със 7 милиона лева. Тези цифри едва ли ще подскажат нещо по¬вече на читателите, ако не се взрем в конкретните парамет¬ри на въпросните договори. Още вторият в списъка "Осно¬вен ремонт на детска ясла №6" в кв. Речица ни стрясква със записаната в регистъра сума от 1 236 118 лв. Не, драги чита¬тели, няма грешка - не става дума за изграждане на нова ясла, а само за ремонт. По-нататък четем, че за саниране на IX ОУ " "Св. Св. Кирил и Мето¬ди" са заложени 2 117 246 лева.

Тук човек също се пита за ново строителство ли става дума?

Но какво пък: само за ре¬конструкцията на кухненски блок в ясла № 13 са предвиде¬ни 338хиляди лева. Саниране¬то на училището в села Бяла пък глътва 1 895 347 лева.

Всички поверени дейности дотук са на "Стройинвест", ка¬то: 1 676 034 лева отиват за саниране на ОДЗ"Еделвайс" в кв. "Дружба", кажи речи още толкова за ДСХ, след което срещу саниране на ЦДГ "Детски рай" № 2 се мъдри потресаващата цифра от 2 411 440 лева

По около 2 милиона лева са записани и срещу саниране на ЦДГ 1 'Детски рай" №1 и основен ремонт на детска ясла №15.

Известни сливенски предп¬риемачи, на които съобщихме тези цифри останаха, меко ка¬зано, шокирани. Според тях надписваните цифри в някои случаи са двойно по- големи от реално свършената работа. Становището им е, че в Сливен се извършва мащабно пилеене на общински средства и то пред очите на всички институции. Те предполагат че, дори някои от изброените по-горе фирми да не желаят да го правят, им се налага, тъй като исканите от тях комисионни вероятно са огромни. Иначе как да си обясни човек, че за основен ремонт на една детска ясла (№15) могат да отидат 2 071 000 лева? Че толкова пари май отидоха за новата автога¬ра. " Някои от цените са в пъти повече от реалните" - смятат предприемачи. Една детска градина ако има за саниране 1000кв. метра площ, то за тях отиват не повече от 200-300 хи¬ляди евро - по 200-300 евро на квадратен метър, казват те.

Нека проследим на какви цени работят и другите две фирми: "Гради" е санирала сградата на XII СОУ за 2 805 901 лева. Над 2 349 000 лева са фиксирани за сградата на XI СОУ и т.н. "Билдинг ТД" е санирала V-то СОУ за 2 154 501 лева, 8-мо СОУ - за близо 2 милиона лева (като отделно нова ВОИ струва 320 хил. ле¬ва), а пристройката - разшире¬ние на РБ"Сава Доброплодни" струва близо милион лева. Реални стойности ли стоят зад тези цифри? Според специа¬листи в тази област, почти всички записани в Регистъра за обществените поръчки цифри навяват съмнения. Като например-улично ос¬ветление на община Сливен, срещу което са фиксирани 1 658 371 лева.

ние на кв."Българка" - 822 076 лева. Тук ще припомним, че софийска фирма предлагаше на общината да поддържа 10 години осветлението само за 5 милиона лева, а кметът склю¬чи договор с "Лукском" за... 20 милионалева. И сега периоди¬чно големи суми потъват във въпросната фирма.

БезпрецедентнияТ поход неколцина бизнесмени под шапката на кмета към благо¬денствието продължава. Ня¬кои от тях открито демонстри¬рат, че са вече люде от друг сой и с други възможности. Дойде ли наистина време най-сетне Сметна¬та палата, прокуратурата и другите институции да видят за какво става дума?

"Седмица"

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев