Община Сливен

Инж. Янко Янков с най-важните акценти в политическата програма на ДПС

Янко Янков
23.09.2014 / 10:55

Скъпи съграждани,

Политическата система в България продължава да страда от хронична нестабилност, която има тежки последици върху икономическото ни развитие и социалното положение на българските граждани. Негативните последици се подсилват още повече от обстоятелството, че българската икономика вече пета година е в депресия и реализира ниски темпове на икономически растеж.

ДПС влиза в предизборната надпревара за 43-то Народно събрание с недвусмислен анализ за политическата нестабилност, в която се намира страната. Основното предизвикателство на предстоящите на 5 октомври избори е плавния преход към политическа стабилност. ДПС е сериозен съсубект на тази идея, при това формулирана преди всички от нас.

ДПС извежда на преден план следните акценти, които ще бъдат отговорност на 43-тия парламент:

- Необходимост от национално съгласие за приоритетите;

- Властовата формула да бъде естествена функция от това съгласие;

- Въпросът е не кой, а какви са приоритетите.

ДПС участва в предизборната кампания със заявка да бъде градивен фактор за постигане на национално съгласие и с висока култура на политическата си отговорност.

ДПС заявява готовността си да отстоява идентичността си на национално отговорен политически субект не чрез конфронтация и деструктивизъм, а със силата на диалога и конструктивизма в името на функционалната европейска перспектива пред България. За това националното съгласие предполага:

- Не на реваншизма – да не се допусне завръщането на проблематични коалиции или авторитарни модели на управление;

- Да на приемствеността – кабинетът „Орешарски” обърна погледа на държавната политика към малките населени места като част от европейската политика за заличаване на различията между регионите.

Форматът на бъдещата власт при 43-тия парламент ще се структурира от вота на суверена. ДПС смята, че по-полезна за страната е коалиционността като управленски концепт.

Считаме за основно задължение да запознаем Сливенските граждани с основните принципи, които ще отстояваме в следващия парламент, за да им дадем достатъчно основание за правилна преценка в избора им за кого да гласуват на 5 октомври. Това ще направим в няколко последователни презентации на конкретните политики.

Тези принципи и приоритети, които ДПС ще отстоява са следните:

1. Прозрачност и отчетност на управлението.

Този принцип е фундаментален за демократичното държавно управление и ще се реализира чрез оценките за въздействието на нормативните актове върху обществената среда за възможните положителни и отрицателни резултати от прилагането на публичните политики и инициативи на изпълнителна или законодателна власт. Подобни оценки са и гаранция за значително повишаване на ефективността на законодателния процес.

2. Икономическо развитие и финансова стабилност.

Това на практика означава:

• Икономически растеж чрез увеличаване на инвестиционната активност на българските предприемачи и чуждестранните инвеститори, цялостно подобряване на бизнес средата, плавно повишаване на доходите и жизнения стандарт на българските граждани. Трябва да бъде преодоляна негативната тенденция на устойчиво намаление на преките чуждестранни инвестиции в страната. Тази тенденция показва, че либералната данъчна система е необходимо, но не достатъчно условие за превличане на чуждестранни инвестиции.

• Финансова стабилност чрез усъвършенстване на системата за отчетност и контрол на публичните финанси, поетапно въвеждане на програмното бюджетиране и ефективен контрол на публичните разходи. Преход от формална към реална регулация на банковия сектор чрез усъвършенстване и засилване надзора на централната банка, особено по отношение на лошите кредити и проблема с взаимната свързаност.

• Ефективни мерки за стимулиране на малките и средните предприятия (МСП) и стартиращия бизнес. МСП произвеждат по голямата част от брутния вътрешен продукт на страната и играят важна икономическа и социална роля в обществените процеси. Тук трябва да се реализират равноправни възможности за тях за участие в инвестиционния процес, намаляване на административната тежест, подобряване условията за финансиране на техните проекти и редуциране на разрешителните режими.

• Значително подобряване на бизнес средата и отношенията между държавата и бизнеса. Държавата трябва да бъде коректен партньор на частния бизнес чрез нормативна регулация на междуфирмената задлъжнялост, ограничаване на административния рекет върху бизнеса и корупцията в държавната администрация, ускоряване на процеса на електронизация на административните услуги, редовни плащания по договорите.

• Активна и резултатна антимонополна политика чрез насърчаване и защита на конкуренцията и ограничаване на нелоялната конкуренция, особено в търговията със селскостопански стоки. Усъвършенстване на антимонополното и антитръстово законодателство и подобряване на дейността на регулаторните органи, които го прилагат.

• Усъвършенстване на системата за ефективно усвояване на европейските фондове като средство за подпомагане на растежа. Това означава извънредни мерки за ускорено усвояване и изпълнение на проектите по досегашния програмен период, подготовка на целия пакет от документи за следващия програмен период.

• Значителните по размер финансови проблеми в енергетиката, както и натрупаните проблеми, свързани със структурирането, ценообразуването, създаването на нови енергийни мощности, поставят пред новите управляващи тежки задачи за спасяването на този отрасъл. Конкретните мерки които трябва да бъдат предприети в краткосрочен план са следните:

- изпълнение на ангажиментите, които има България за въвеждането на 3-тия либерализационен пакет на ЕС и на ангажиментите във връзка с вътрешния енергиен пазар;

- усъвършенстване на системата за финансово подпомагане развитието на ВЕИ, без да се засягат интересите на потребителите чрез ценообразуването;

- достъп до електроснабдяване на всички български граждани и подобряване на системата за енергийно подпомагане;

- подготовка и изпълнение на конкретни програми за удължаване на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

 

Ние сме за изграждането на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй” с възможно най-високите технологии в света, гарантиращи безопасността на ядрената енергетика и ниската цена на тока за българските граждани;

- изграждането на проекта „Южен Поток” е възможно само при тотално съответствие със законодателството на ЕС.

 

• Стратегия за развитие на туризма с ясни ангажименти на държавата, а именно:

- изграждане на необходимата инфраструктура до културно-исторически забележителности и тяхното поддържане;

- развитие и поддържане на обекти, които са държавна собственост и са обект на туристическа дейност:

- екологичен туризъм, СПА, балнео- и спортен туризъм, културно исторически и селски туризъм;

- подобряване на транспортното обслужване на туристически обекти;

- провеждане на по-активна държавна политика в рекламирането на България като туристическа дестинация;

- премахване на пречките пред чуждестранните туристи по отношение на визовия

 

 

Янко Янков

Кандидат народен представител от ДПС Сливен

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев