Община Сливен

Писмо на досегашния директор на ПП "Сините камъни" г-жа Фатме Мустафова до "Седмица"

--------------------
19.09.2014 / 16:09

В отговор на всички изписани статии през времето, в което изпълнявах длъжността директор на ПП „Сините камъни”, както и на тези след освобождаването ми от поста, публикувани в уважаваната от мен медия на г-н Попов, искам да изложа следното по въпроса защо е премълчано назначаването ми без конкурс във време, в което ГЕРБ падат от власт, както и на коментарите с поне десет пъти изречената теза, че съм назначена без необходимия образователен ценз.

Уважаеми г-н Попов,

Със сигурност успяхте да насадите подобно мнение, но както сам вчера дословно цитирате изискванията за заемане на длъжността, ще допълня, че това са изменени текстове на Устройствения правилник на дирекцията на ПП „Сините камъни”, влезли в сила на 16.09.2014 г. Към деня на поемането ми на поста, както и към настоящия момент Закона за горите в тази си част гласи: Чл. 160, ал.(3) Директор на специализирано териториално звено може да бъде лице с висше образование, съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено, с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование. Този текст не е променян, вероятно не е в правомощията на служебния кабинет, но това е друга тема, за други институции. Така че, спокойно – имала съм „Биология” и прочее квалификации и специализации и достатъчно опит, за да направлявам работата на дирекцията на парка при извършване на възстановителни дейности и опазване на биоразнообразието на парка, провеждане на образователна политика и устойчив туризъм. Нека спи спокойно и бившия областен управител, който беше сериозно угрижен, че „дават националния парк на учителка…”. Силно се надявам някога „Сините камъни” да придобие статут на национален парк, но това са други теми. Уверявам ви, че нямам акт за собственост на парка и съм работила, полагайки неимоверни усилия за неговото развитие, по силата на акт за встъпване в длъжност. За мен смисъла на „длъжност” е еднозначен и смятам, че винаги съм го отстоявала. Между другото, искрено благодаря за оценката и за отличните Ви впечатления от моя милост. Заявявам, че не се срамувам от професионалната си квалификация на учител, не само защото това е работил и моят дядо, пък и за това, че понякога се налага да се връщам в часовете по „Екология в туризма” и да разгръщам темата за видовете и статут на защитените територии в България.

На другия въпрос, за да прецените донякъде, кой доколко е съгрешил: Поемането на задълженията и отговорностите ми на директор на парка и бенефициент на два европейски проекта, случайно съвпадна по време с известни политически събития, както твърдите във вчерашната си статия. Приех предизвикателството, след като внимателно прочетох чл. 160 от ЗГ и се запознах с нормативните документи, касаещи работата на дирекцията. За дата за насрочване на конкурс, не съм поставяла въпрос, и тъй като потънах в работа, не ми остана време да „тръпна” за поста си, и може би защото не съм преставала да вярвам във възтържествуването на справедливостта. Дни преди да бъда назначена, във време в което бившата директорка е в болнични, управляващия орган на ОП „Околна среда”, регистрира нередност и изпраща сигнал до компетентните органи за разследване на измама, свързана с нарушение на Закона за обществените поръчки при провеждане на процедурите за избор на изпълнители. Вече не е моя работа, че да се вълнувам от предстоящия изход на това производство. Все ще подочуя някъде нещо по въпроса. Дори е безсмислено да изреждам проблемите по проектите като задължения по договори, заради изчерпаните аванси и спрени европейски средства, за наложени финансови корекции в някакъв размер и т.н. Когато е трябвало съм го направила и пред медии и в писмени докладни до висшестоящи, сега само бих отегчила читателите. Мога да споделя, че предизвикателствата надхвърлиха очакванията ми, наложи се да взема трудни решения, въпреки натиска на най - великия юрист по обществените поръчки в Сливен и други фактори, обещаващи „безпроблемна работа” и едва ли не комфортно управление. За които платих висока цена, но бедата не е в преживените лични неволи и битки, които не биха се побрали в сюжетна линия на роман, а в това, че това наследство, липсата на ефективен контрол, разбиране и съдействие от страна на ръководни кадри, както и подценяване на проблемите по проектите, мудната работа на служителите, отговорни за ОП „Околна среда”, вследствие на структурните промени в Управляващия орган и не на последно място липсата на административен капацитет на парка за управление на европейски проекти за милиони, залагат огромни рискове за неверифициране на получените средства. Както и да е, държавата е нашият гарант.

Но да се върнем на конкурса за директор на парка. Да, обявили са го на 28.08.2014 г., разбрах в деня, в който в дирекцията дойде екип за извършване на комплексна проверка. Видяха, констатираха свършеното и причините за несвършеното. По-късно, докато съчинявах поредното обяснително писмо до Изпълнителния директор, за да можем да коригираме грешни счетоводни записвания и пропуски от 2012 г., на вратата се появиха мисионери, със задача да връчат някаква заповед. И никого не го вълнуваше дали ще подавам документи за предстоящия конкурс, освен колегите, разбира се. Обясниха, че от 16.09.2014 г. има нов Устройствен правилник и аз вече не отговарям на неговите разпоредби. А пропо, благодариха ми, поднесоха най-добрите впечатления от горе. Благодарих и аз, с букет цветя и напиращи в очите сълзи, породени от противоречиви чувства. Простете, представлявам по-слабия (казват) пол.

Това е всичко, оценката и цената да отстояваш своята същност и това, в което вярваш.

 

Фатме Мустафова

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция "СЕДМИЦА" - Сливен | RSS емисия | Статистика | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев